Dobrý deň, dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
logo kecaj.sk

pravidlá - kecaj.sk

Pravidlá - kecaj.sk Kecaj.sk je verejný internetový zoznamovací portál poskytujúci služby fyzickým alebo právnickým osobám.

Registráciou na stránku kecaj.sk súhlasíte s týmito pravidlami.
Ak s pravidlami nesúhlasíte, nieje Vám dovolené využívať naše služby


Pravidlo 1:
Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že je výlučne sám zodpovedný za svoje príspevky uverejnené na kecaj.sk.


Pravidlo 2:
Prevádzkovateľ tejto stránky sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov tretej osobe.(Vynimka je policia SR)


Pravidlo 3:
Používateľ sa zaväzuje, že nebude využívať služby servera kecaj.sk v rozpore so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, s morálkou a dobrými mravmi.


Pravidlo 4:
Je zakázané používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.


Pravidlo 5:
Používateľ nesmie propagovať násilie, verejne ani súkromne podnecovať nenávisť na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického a iného zmýšlania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k určitej skupine občanov.


Pravidlo 6:
Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť reklamu, či už verejne, alebo skryto, komerčným produktom či službám, alebo iným chatom a službám, priamo, či nepriamo konkurujúcim serveru kecaj.sk


Pravidlo 7:
Používateľ nesmie obťažovať, zamedzovať, ani sťažovať diskusiu iným používateľom najmä prostredníctvom spamu (rýchle odosielanie rovnakých, či podobných správ na sklo)


Pravidlo 8:
Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať dobré meno poskytovateľa služieb na serveri kecaj.sk.


Pravidlo 9:
Užívateľ sa zaväzuje nenarúšať činnosť kecaj.sk a ani žiadnym iným spôsobom nepoškodzovať funkčnosť kecaj.sk.


Pravidlo 10:
Používateľ nemá nárok na žiadnu autorskú odmenu za jeho príspevky


Pravidlo 11:
Používateľ sa zaväzuje, že nebude ohrozovať duševný, morálny, či fyzický vývoj maloletých najmä prostredníctvom návrhov na sex a veci s ním spojené, zverejňovaním erotických či pornografických fotografií v profile, na nástenke, či vo verejných albumoch používateľa, alebo propagovaním detskej pornografie.V prípade porušovania pravidiel, môžu administrátori uživateľovi obmedziť alebo trvale zablokovať prístup k portálu kecaj.sk
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá.